DR IGOR JEREMIĆ

specijalista ginekologije i akušerstva, radiotalasne dermatohirurgije i dermatoestetike, licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu

Kondilomi (polne bradavice)

4. Pravilan izbor vremena terapije - terapijske greške i vrste terapija - prednosti i mane

Kada akcenat stavljam na pravom pristupu, iz svog dugogodišnjeg iskustva mogu izvući zaključak da je mnogo dijagnostičkih i terapijskih grešaka koje komplikuju lečenje polnih bradavica.

Samo pravilna dijagnostika tačno utvrđenim redosledom je i ključ pravilnog lečenja. Prva greška je zanemarivanje problema od strane lekara. To znači da često lekari kažu pacijentkinjama da kondilomi nisu veliki i da ne brine, već da će se oni sami povući ili da sačeka da još porastu. To je apsolutno pogrešno, jer i u jednom i u drugom slučaju doći će do rasejanja HPV virusa i uvećanja promena i samog problema, sa mogućim širenjem na grlić. Još drastičnija greška je ako se to savetuje u trudnoći, kada oni nezadrživo napreduju ako se odmah ne uklone.

Često se povezuje pad imuniteta sa pojavom kondiloma, ali u pogrešnom kontekstu. Nikako pad imuniteta ne dovodi do pojave kondiloma niti je to uzrok kondiloma. Pad imuniteta dovodi do kliničke manifestacije bolesti, tačnije kada imunitet padne tada pacijent vidi kondilome golim okom i tada se oni šire. Međutim, HPV infekcija je postojala i pre pada imuniteta, ali je bilo potrebno dijagnostikovati je kolposkopskim pregledom kako ne bi došlo do pogoršanja i njenog širenja.

Zapamtite: bez kolposkopskog pregleda vi ne možete dijagnostikovati kondilome u ranoj fazi, a isto tako ni ukloniti sve kondilome!

Izbor terapije je ključan za povoljan ishod. Radi se o jako osetljivim mestima. Genitoanalna sluzokoža je izuzetno osetljivo područje na svaku nekontrolisanu terapijsku traumu. Samo saznanje da mlada devojka ima kondilome, kao i trudnica, je stres, ako uz to imamo i neadekvatnu terapiju to će dovesti do velikih psihičkih i fizičkih problema.

Vratiću se na osetljivost genitoanalne regije na forsiranu traumu. Sluzokoža malih usana i vagine je jako osetljiva na forsiranu traumu. Dobra vaskularizacija i bakterijska flora mogu dodatno komplikovati sam tok intervencije, a potom i postintervencijski period praćen komplikacijama. Dobar integritet sluznice je ključ za njenu otpornost. Svako preterano narušavanje integriteta sluznice drastično ruši lokalni imunitet i pokreće lanac događaja nepovoljan po zaštitu od HPV infekcije.

ŠTA UZROKUJE POGREŠNA TERAPIJA?

Možda je čudno, ali prvo moramo istaći šta donosi pogrešan terapijski izbor kako bi bolje shvatili efekte prave terapije. Terapije poput termokautera, podofilin, azot i na kraju i laser, na sluzokoži malih usana, analne regije ili vagine, dovešće do preterane traume koja će poremetiti lokalnu otpornost, stvoriti povoljne uslove za infekciju, usporiti zarastanje, stvoriti recidiv još masivniji i, na kraju, posle dugotrajnog i teškog oporavka dovesti do ožiljka. Bolna terapija sa recidivima će dodatno poljuljati samopouzdanje pacijentkinje, a ožiljci i stalni recidivi dovešće nesumnjivo do seksualne disfunkcije. Obično nestručan rad na sluzokoži malih usana dovodi do takvih ožiljaka koje sužavaju kako ulaz tako i samu vaginu i dovode do stalnog pucanja prilikom seksualnog odnosa.

Zapamtite!

Podofilin nikako na sluznice - hemijske opekotine, recidivi

Azot nikako na sluznicu, analnu regiju i kod većih promena

Termokauter - bolna destruktivna terapija - infekcija, recidivi, ožiljci

Laser - dugotrajna intervencija, bol, duži oporavak, recidivi

5. Radiotalasna Ellman terapija - najsavremenija tehnologija - ključ terapijskog uspeha

Kakav vid terapije ja sprovodim sa uspehom već 10 godina?

Radiotalasna tehnika frekvencije 4MHz je bez sumnje terapija izbora. Tokom 10 godina uspeo sam da dođem do sopstvene tehnike u radu koja podrazumeva kombinaciju radiotalasne excizije i vaporizacije. Vođen iskustvom, tragao sam za terapijom koja u sebi sadrži najmanje moguće oštećenje tkiva u zoni dejstva, sa što manjim krvarenjem, minimalnim diskomforom, a da pri tome uništim sva polja zahvaćena HPV infekcijom. Prema tome potpuni terapijski učinak uz maksimalno čuvanje lokalnog imuniteta koje će dovesti do brzog oporavka bez komplikacija i naravno recidiva.

Terapijski pristup je uvek prilagođen lokalizaciji i rasprostranjenosti kondiloma. Najčešće se susrećemo sa promenama na sluznici vagine, malih usana, uretralnog otvora, analne i intraanalne regije. To su jako osetljive zone, pogotovo na termičku i hemijsku traumu tako da je reakcija jako burna i bolna. U ovim slučajevima primenjujem tehniku radiotalasne vaporizacije. Intervencije radim isključivo u lokalnoj anesteziji (sprej ili krema) i ne traju duže od 3 do 5 minuta. Na mestu dejstva nema znakova klasičnog termičkog kraš efekta (crna prepečena mesta), već se zona prikazuje kao belo polje kao rezultat radiotalasne vaporizacije (isparavanja ćelija na mestu dejstva). Oporavak je brz, bez infekcija, sa recidivima manjim od 1%. Seksualni odnosi već nakon 2 do 4 nedelje.

Kombinacija radiotalasne excizije i vaporizacije je rezervisana za masivnije kondilome koji se nalaze prvenstveno na koži, ali i na sluzokoži, i koji su masivniji i jasno iznad nivoa. Pri tome se misli i na kondilome na ulazu u vaginu i samoj vagini. Intervencije se rade u lokalnoj ansteziji (injekcija ili krema). U slučaju kondiloma na koži koristim tehniku radiotalasne excizije, gde se do zdravog nivoa skidaju kondilomatozne mase, a potom se dno vaporizuje čime se izbegava nepotrebna destrukcija zdrave kože. Što se tiče masa u vagini koje su teško dostupne, tu je princip drugačiji. Tu primenjujem svoju tehniku radiotalasnog topljenja kodilomatoznih masa sa maksimalnom poštedom osetljivih zidova vagine.

Nakon primene ovih tehnika u lečenju kondiloma oporavak je brz, bez komplikacija. Nema suženja vagine, ožiljnih promena i, što je najbitnije, procenat recidiva je ispod 3%.

6. Trudnoća - Kondilomi - RADIOTALASNA TERAPIJA

Trudnoća je specifično stanje sa imunološke tačke gledišta. Specijalno imunološko stanje doprinosi specifičnom pristupu HPV infekciji. U trudnoći imamo fiziološko smanjenje imunog odgovora, što dovodi do bujanja i brzog napredovanja HPV infekcije. Tačnije, ukoliko trudnica na početku trudnoće ima par kondiloma u toku trudnoće mogu se bukvalno napraviti grozdovi. Sa druge strane i ako trudnica na početku trudnoće nema vidljive kondilome, a ima HPV infekciju, u toku trudnoće ona obično postaje manifestna.

Trudnoća kao specifično psihofizičko stanje dodatno komplikuje kliničku sliku. Obično su trudnice jako uplašene kada otkriju da imaju kondilome. Jedan od osnovnih razloga njihove zabrinutosti je saznanje da se HPV infekcija može u toku porođaja preneti sa majke na dete i izazvati čak i fatalne posledice po novorođenče.

Zaključak je sledeći!

Kondilome u trudnoći obavezno uklanjati bez obzira na starost trudnoće!

Osetljivost trudnica je mnogo veća zbog specifičnog stanja s jedne strane, a mnogo veće prokrvljenosti i masivnosti genitoanalne regije sa druge strane. To dodatno komplikuje pre svega terapiju kod neiskusnog ginekologa. U takvim slučajevima ginekolog umesto da krene da rešava problem od njega beži savetujući da se to u trudnoći ne radi i takva pogubna greška dovodi do neizbežnog komplikovanja kliničke slike i bujanja kondiloma.

Imamo slučaj i kada trudnica u strahu da ne iskomplikuje trudnoću izbegava da leči kondilome i to takođe dovodi do njihovog širenja.

Bez obzira šta je uzrok, još jednom ponavljam, KONDILOMI U TRUDNOĆI SE MORAJU UKLONITI!

Tu dolazimo do ključne informacije - izbor najbolje terapije.

Svi postulati koji važe za uklanjanje kondiloma van trudnoće važe i u trudnoći, s tim što u ovom slučaju obraćamo pažnju i na plod.

Radiotalasna tehnika koju ja primenjujem u trudnoći je apsolutno bezbedna za plod. Sve intervencije radim u lokalnoj anesteziji, što je još jedna prednost. Sve intervencije traju kratko. Pri tome vodim računa da bude što manje krvarenja i što manjeg lateralnog oštećenja zdravog tkiva. To je preduslov za brz oporavak bez recidiva. Ako se ne poštuje ovakav način rada i koristi destruktivna tehnika, imamo obilno krvarenje, velike rane, spor oporavak praćen infekcijama i naravno recidivima koji su često veći nego što je bio slučaj pre intervencije.

Zaključak je:

Samo primena specijalne radiotalasne tehnike garant je za uspešan terapiski ishod i sigurnost za plod!

7. Analni kondilomi - dijagnostika— ANOSKOPIJA — Radiotalsna terapija

Analni kondilomi, s obzirom na svoju ozbiljnost, dijagnostiku i složenost u lečenju, zahtevaju posebnu pažnju lekara. Analni kondilomi su danas jednako zastupljeni i kod žena i kod muškaraca.

Problemi koje donose analni kondilomi.

Perianalna, analna i intraanalna lokalizacija kondiloma je vrlo specifična.

Prvo analna i intraanalna regija je jako vaskularizovana i osetljiva. Drugo, imamo normalnu bakterijsku floru koja u slučaju poremećeja može dovesti do ozbiljnih posledica. Treće, jako brzo širenje HPV infekcije zbog mikrotrauma koje nastaju prlikom vršenja velike nužde.

Sve ovo nas navodi na specifičan terapijski pristup koji zahteva veliko iskustvo. Bilo koji vid terapije koji dovodi do velike destrukcije analne sluzokože i krvarenja uzrok je poremećaja lokalnog imuniteta, infekcija i kasnijih ozbiljnih recidiva. Zato primena tečnog azota, podofilina, aldare, termokautera i drugih destruktivno-termičko-kaustičnih tehnika dovodi do ozbiljnih oštećenja analne sluzokože sa jakim poremećajem lokalnog imuniteta, komplikovane infkecijom i masivnih recidiva.

U dijagnostici obavezno koristim i ANOSKOPSKI PREGLED koji podrazumeva pregled analnog kanala pod uveličanjem i specifičnim osvetljenjem do dubine od 12 cm. Tako se otklanja sumnja na duboku intraanalnu lokalizaciju kondiloma. Uz to, pregledom mogu konstatovati prisustvo i intraanalnih polipa koje odmah možemo otkloniti.

Moje desetogodišnje iskustvo govori u prilog da bez obzira na težinu kliničke slike jedino pravo trapijsko rešenje je radiotalasna tehnika koju ja primenjujem.

Sve intervencije izvodim isključivo u lokalnoj anesteziji.

Za analnu i intraanalnu lokalizaciju kondiloma primenjujem tehniku radiotalasne vaporizacije čime se analne mase uklanjaju bez oštećenja zida rektuma i nisu praćene krvarenjem i komplikovane infekcijom. Na ovakav način uklanjam i duboke intaanlane kondilome i polipe. Vreme oporavka je brzo, bez komplikacija, sa stepenom recidiva ispod 3%.

Terapijska sigurnost leži u radiotalasnoj tehnici i iskustvu!

© 2016 Dr Igor Jeremić. All rights reserved.