Hemangiomi - spajder nevusi

Karakteristike, radiotalasno uklanjanje

SPAJDER NEVUSI su vaskularna malformacija kože nastala zbog greške u morfogenezi krvnih sudova. S obzirom na svoju učestalost i starosnu zastupljenost potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju.

Paukoliko deformisani krvni sudovi su najčešće prisutni kod žena i dece, s tim što ni starije osobe muškog pola nisu pošteđene ovakvih promena na koži. Najčešće ih nalazimo na koži lica i trupa. Oko 15% zdrave predškolske i 45% školske dece ima vaskularne malformacije ovog tipa, lokalizovane prevashodno na licu, ispod donjeg kapka, obrazima i vrhu nosa, a što se tiče druge lokalizacije najčešće se viđa na podlakticama.

Kod žena su spajder nevusi obično udruženi sa stanjima praćenim povišenim nivoima estrogena, kao što je trudnoća i upotreba kontraceptiva sa visokim koncentracijama pomenutog hormona.

Kada govorimo o starijim osobama muškog pola obično se tada radi o spajder nevusima koji potiču iz rane mladosti, pa sa godinama nisu spontano iščezli niti adekvatno lečeni, već su vremenom samo progredirali. Uzrok može biti i ozbiljno oboljenje jetre.

Kako ih prepoznati?

Centralni svetlo crveni punktum blago uzdignut iznad nivoa kože, koga u stvari predstavlja dilatirana arteriola od koje se u vidu paukovih nogu granaju prošireni kapilari, tako da celokupna vaskularna formacija imponuje kao pauk raširenih nogu, zbog čega je i dobila naziv (SPIDER NEVUS). Centralni punktiformni element koga čini centralna arteriola na pritisak pulsira, pri čemu u trenutku pritiska iščezavaju paukoliki nastavci proširenih kapilara, koji se istog trenutka pune krvlju po prestanku pritiska.

Pored svetlo crvene boje koja je karakteristika za dečiji uzrast, spajder nevus može ići od purpurne do modro plave boje, što je većinom karakteristika ovakvih promena kod starijih osoba i onih sa većim dimenzijama. Što se tiče veličine, ona može biti od nekoliko milimetara sa jedva naznačenom crvenkastom centralnom arteriolom, pa do cela dva centimetra kada se obično radi o promeni sa jako modrom centralnom arteriolom, od koje se u vidu mreže šire prošireni kapilari.

Spajder nevus može vremenom nestati, ali se tada obično radi o deci sa malim svetlo crvenim paukolikim malformacijama.

Promena kao takva nema uticaja na zdravlje, ali zbog svoje lokalizacije i izgleda predstavlja ozbiljan kozmetički problem. S obzirom da sa vremenom, ukoliko ne iščezne, promena progredira, uvećava se, menja boju od svetle ka purpurnoj i modroj što kod adolescenata može predstavljati jako frustrirajući fakror koji može izazvati i emocionalnu nestabilnost i nezadovoljstvo sopstvenim izgledom. Kod žena srednje dobi promena je obično većih dimenzija, pa je niti puderom niti korektorom ne mogu zamaskirati.

Upravo su to i pravi razlozi za njihovo uklanjanje, jer nezadovoljstovo sopstvenim izgledom i utisak da vas ljudi primećuju upravo zbog ovakve vaskularne promene može prouzrokovati nezadovoljstovo sopstvenim životom i konstantan stres.

Kako ih ukloniti?

Bez ikakve sumnje, najbolji način za njihovo uklanjanje je radiotalasima. U radu koristim specijalnu tehniku radiotalasne vaporizacije, tako da uz pomoć specijalne iglice prvo uništim centralni krvni sud, a potom i njegove grane. Nakon toga, mesto na kome je bio spajder nevus je belo bez krvnih sudova koji su vaporizovani. Obično tu u narednih 10 dana bude krastica koja, kada otpadne, bude mlada rozikasta koža bez spajder nevusa. Može ostati neki kapilarni krak nakon prve intervencije, tako da se on u drugom aktu sređuje na isti način. Sve se radi bez anestezije i traje od 15 do 30 sekundi.

HEMANGIOMI nastaju abnormalnom prolefiracijom endotelnih ćelija krvnih sudova i dele se na kapilarne i kavernozne hemangiome. Hemangiomi su najčešći tumori glave i vrata u dečijem uzrastu, tri puta češće kod devojčica nego kod dečaka. Najčešće su pojedinačni i dovode do estetskih i funkcionalnih poremećaja. U početku ih karakteriše brz i infiltrativan rast. Javljaju se pri rođenju ili nekoliko nedelja kasnije. Rast hemangioma se obično zaustavi tokom prve godine života. Određen broj hemangioma posle petnaest meseci života pokazuje tendenciju spontane regresije. Ipak se smatra da 90% evoluira do 9. godine života, ostavljajući za sobom estetski zanemarljiv trag na koži na koje se može terapijski delovati. Kavernozni su češći od kapilarnih, imaju obično purpurno crvenu boju ili plavkastu i često su iznad nivoa kože ili sluzokože i to na glavi ili usnama. Karakteristična je njihova kompresibilnost na pritisak i vraćanje na prethodni nivo po prestanka pritiska. Obično se uvećaju pri naporu i plaču dece. Kao i svi hemangiomi i oni se obično povlače do 10. godine života, a nakon toga ostatak lezije je definitivan. Ukoliko je manjih dimenzija, lečenje je moguće i bez anestezija uz pomoć radiotalasa.

Ja ih obično srećem na ustima ili telu kod mojih pacijenta. Kavernozni su na ustima, dok se sa kapilarnim srećem na koži trupa stomaka i nogu.

Tada je reč o Čeri Angiomima. Ovo je kapilarna malformacija krvnih sudova sa kojom se gotovo svako od nas susreo na svom telu. Obično ih ima više na telu a nekad i preko 50. Nekada su u vidu crvenkastih tačkica, a nekada u vidu kapilarnih malformacija kao čioda, pa do gotovo pola cm.

Obično su uzrok neopravdanog straha kod pacijenata, za šta nema razloga. Kao uzrok navodi se genetika i izlaganje suncu.

Čeri angiomi se lako uklanjaju radiotalasima, bez anestezije, za nekoliko sekundi. Moguće je za par minuta ukloniti i više od 50 čeri angioma.