Kondilomi (polne bradavice)

UZROČNIK – NAČIN PRENOŠENJA

Uzročnik kondiloma je HPV (humani papiloma virus). Infekcija HPV (humani papiloma virus) danas predstavlja pravu epidemiju modernog doba. Genitoanalnu regiju inficira oko 70 tipova HP Virusa. Ovi tipovi se, u zavisnosti od kliničkih manifestacija koje izazivaju, dele u tri grupe: niskorizični, srednje rizični i visokorizični. Načešći niskorizični tipovi koji inficiraju genitoanalnu regiju su 6 i 11. Ova dva tipa HP Virusa su odgovorni za nastanak polnih bradavica kondiloma. Najčešći visokorizični tipovi su 16 i 18 i oni su odgovrni za nastanak prekanceroza na grliću materice (CIN I, II, III), ali i prekanceroza na sluzokoži vagine, malih usana i analnoj sluzokoži. Srednje rizični tipovi HPVirusa su takodje odgovorni za nastanak prekanceroza na grliću materice. Naravno da su pomenuti tipovi odgovorni i za nastanak samog karcinoma genitoanalne regije. Ono što je od izuzetne važnosti je podatak da u oko 70% dolazi do mešane HPV infekcije (niskorizični i visokorizični) tako da se u dijagnostici nikako ne sme zanemariti bilo koja klinička manifestacija HPV infekcije.

Dodatnu odgovornost, ali i opasnost po pacijenta, donosi i veoma lak način prenošenja. HPV infekcija je seksualno prenosiva bolest i to je jedini istiniti i pravi način prenošenja. HPV se prenosi isljučivo seksualnim putem u toku nezaštićenog seksualnog odnosa!

Nakon prvog nezaštićenog odnosa mogućnost za infekciju je 65% dok se ta verovatnoća sa drugim nezaštićenim odnosom povećva na 100%. Zato nas i ne treba čuditi podatak da devojka često nakon prvog seksualnog odnosa i gubitka nevinosti dobije HPV infekciju i vrlo brzo nakon toga i klinički vidljive kondilome što kod tako mladih osoba izazove veliki strah i psihički šok.

Jednostavno ovo se mora prihvatiti kao jedina moguća solucija nastanka HPV infekcije. Kao lekar koji se bavi isključivo ovim problemom već deset godina odgovorno tvrdim da nema drugog načina prenošenja – recimo: preko WC šolje, odeće, peškira, itd.

HPV se isključivo prenosi seksualnim putem i može se preneti sa majke na dete u toku porođaja, što nam nameće odgovornost brze dijagnostike i pravovremenog lečenja svake trudnice bez obzira na starost trudnoće.