Kondilomi (polne bradavice)

PRAVILAN IZBOR VREMENA TERAPIJE - TERAPIJSKE GREŠKE I VRSTE TERAPIJA - PREDNOSTI I MANE

Kada akcenat stavljam na pravom pristupu, iz svog dugogodišnjeg iskustva mogu izvući zaključak da je mnogo dijagnostičkih i terapijskih grešaka koje komplikuju lečenje polnih bradavica.

Samo pravilna dijagnostika tačno utvrđenim redosledom je i ključ pravilnog lečenja. Prva greška je zanemarivanje problema od strane lekara. To znači da često lekari kažu pacijentkinjama da kondilomi nisu veliki i da ne brine, već da će se oni sami povući ili da sačeka da još porastu. To je apsolutno pogrešno, jer i u jednom i u drugom slučaju doći će do rasejanja HPV virusa i uvećanja promena i samog problema, sa mogućim širenjem na grlić. Još drastičnija greška je ako se to savetuje u trudnoći, kada oni nezadrživo napreduju ako se odmah ne uklone.

Često se povezuje pad imuniteta sa pojavom kondiloma, ali u pogrešnom kontekstu. Nikako pad imuniteta ne dovodi do pojave kondiloma niti je to uzrok kondiloma. Pad imuniteta dovodi do kliničke manifestacije bolesti, tačnije kada imunitet padne tada pacijent vidi kondilome golim okom i tada se oni šire. Međutim, HPV infekcija je postojala i pre pada imuniteta, ali je bilo potrebno dijagnostikovati je kolposkopskim pregledom kako ne bi došlo do pogoršanja i njenog širenja.

Zapamtite: bez kolposkopskog pregleda vi ne možete dijagnostikovati kondilome u ranoj fazi, a isto tako ni ukloniti sve kondilome!

Izbor terapije je ključan za povoljan ishod. Radi se o jako osetljivim mestima. Genitoanalna sluzokoža je izuzetno osetljivo područje na svaku nekontrolisanu terapijsku traumu. Samo saznanje da mlada devojka ima kondilome, kao i trudnica, je stres, ako uz to imamo i neadekvatnu terapiju to će dovesti do velikih psihičkih i fizičkih problema.

Vratiću se na osetljivost genitoanalne regije na forsiranu traumu. Sluzokoža malih usana i vagine je jako osetljiva na forsiranu traumu. Dobra vaskularizacija i bakterijska flora mogu dodatno komplikovati sam tok intervencije, a potom i postintervencijski period praćen komplikacijama. Dobar integritet sluznice je ključ za njenu otpornost. Svako preterano narušavanje integriteta sluznice drastično ruši lokalni imunitet i pokreće lanac događaja nepovoljan po zaštitu od HPV infekcije.

ŠTA UZROKUJE POGREŠNA TERAPIJA?

Možda je čudno, ali prvo moramo istaći šta donosi pogrešan terapijski izbor kako bi bolje shvatili efekte prave terapije. Terapije poput termokautera, podofilin, azot i na kraju i laser, na sluzokoži malih usana, analne regije ili vagine, dovešće do preterane traume koja će poremetiti lokalnu otpornost, stvoriti povoljne uslove za infekciju, usporiti zarastanje, stvoriti recidiv još masivniji i, na kraju, posle dugotrajnog i teškog oporavka dovesti do ožiljka. Bolna terapija sa recidivima će dodatno poljuljati samopouzdanje pacijentkinje, a ožiljci i stalni recidivi dovešće nesumnjivo do seksualne disfunkcije. Obično nestručan rad na sluzokoži malih usana dovodi do takvih ožiljaka koje sužavaju kako ulaz tako i samu vaginu i dovode do stalnog pucanja prilikom seksualnog odnosa.

Zapamtite!
Podofilin nikako na sluznice - hemijske opekotine, recidivi
Azot nikako na sluznicu, analnu regiju i kod većih promena
Termokauter - bolna destruktivna terapija - infekcija, recidivi, ožiljci
Laser - dugotrajna intervencija, bol, duži oporavak, recidivi